Rozpravy o českých médiích jsou pravidelné diskuse na aktuální nebo nadčasová témata z oblasti médií. Snaží se být prostorem pro mediální kritiku i mediální vzdělávání.




Kdo jsme

Pod názvem Rozpravy o českých médiích se diskuse konají už několik let. Od ledna 2012 do roku 2013 je pořádal Institut komunikačních studií a žurnalistiky (FSV UK) ve spolupráci s Českým rozhlasem Plus (dříve ČRo 6) a portálem Česká média. Od října 2013 je již organizuje pouze Institut komunikačních studií a žurnalistiky. V letech 2013-2015 byl mediálním partnerem Médiář.cz. V lednu 2015 se mediálním partnerem staly PRESSpektivy (pod hlavičkou Českého rozhlasu). 

Rozpravy o českých médiích organizačně zajišťuje Lucie Šťastná, toho času doktorandka na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Videozáznamy a fotografie pořizují studenti a studentky IKSŽ. Moderátorkou je Alice Němcová Tejkalová, ředitelka IKSŽ. Čas od času ji ale vystřídá některý z pedagogů IKSŽ, aby moderoval Rozpravy na téma jemu blízké.