Rozpravy o českých médiích jsou pravidelné diskuse na aktuální nebo nadčasová témata z oblasti médií. Snaží se být prostorem pro mediální kritiku i mediální vzdělávání.
Pro koho Rozpravy organizujeme

Rozpravy jsou určené studentům a studentkám žurnalistiky a příbuzných oborů a zainteresované veřejnosti. Rozpravy chtějí být místem, kde se odborníci a profesionálové z médií setkávají u jednoho stolu a diskutují o aktuálních tématech z oblasti mediálních studií a žurnalistiky. Studujícím chtějí rozšířit přehled o tématech, která se probírají v jednotlivých předmětech. Ostatním z řad veřejnosti chtějí umožnit nahlédnout do světa, o kterém se nemají možnost dozvědět jinde. Pro novináře a profesionály z oblasti PR je to možnost, jak získat jiný náhled na svou práci a zpětnou vazbu k ní, popř. jak svou práci prezentovat (popř. obhájit) navenek.