Rozpravy o českých médiích jsou pravidelné diskuse na aktuální nebo nadčasová témata z oblasti médií. Snaží se být prostorem pro mediální kritiku i mediální vzdělávání.
Mediální partneři

Pod názvem Rozpravy o českých médi­ích se diskuse konají už několik let. Od ledna 2012 do června 2013 je pořádal Institut komunikač­ních studií a žurnalistiky (FSV UK) ve spolupráci s Čes­kým rozhlasem Plus (dříve ČRo 6) a portá­lem Česká média. Spolupráce spočívala v tom, že portál Česká média pomáhal IKSŽ vybírat a kontaktovat hosty a zajistil videozáznam, který pak následně zavěsil na svůj web (bohužel už však tyto záznamy nejsou na webu dostupné). Český rozhlas pořizoval audiozáznam, spravoval techniku, po akci zajistil sestřih záznamu a jeho odvysílání v pořadu „Média v postmoderním světě“ (později v navazujícím pořadu „Média Plus“). Redaktor Českého rozhlasu Radko Kubičko také zpočátku Rozpravy moderoval.

Od října 2013 Rozpravy orga­nizuje již pouze Institut komunikač­ních studií a žurnalistiky FSV UK. V letech 2013 až 2015 byl mediálním partnerem Médiář.cz, který v rámci této spolupráce pomáhal s propagací akce (zejména na vlastním webu a Facebooku). Čas od času na něm také vycházely články o proběhlých Rozpravách.

 

V lednu 2015 se mediálním partnerem staly PRESSpektivy (pod hlavičkou Českého rozhlasu) a v květnu 2016 se jím stala česká verze Evropské observatoře žurnalistiky (European Journalism Observatory), o jejíž provoz se starají studenti a pedagogové IKSŽ FSV UK.

I PRESSpektivy a EJO se zavázaly, že budou pomáhat Rozpravám s propagací (články na vlastních webech a facebookových stránkách). Organizátoři Rozprav všem mediálním partnerům naopak nabídly možnost mít v místnosti, v níž diskuse probíhají, vlastní roll-upy, být uváděni jako mediální partneři a čas od času na sebe v rámci Rozprav upozornit (ať už vlastním spotem uvedeným před videozáznamem Rozprav, nebo možností sedět v panelu a diskutovat o otázkách, které se jich týkají).

Je to ale Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, kdo rozhoduje, jaká témata budou v rámci Rozprav o českých médiích rozebírána a jací hosté jsou zváni. Snaží se přitom o maximální pestrost a rozmanitost (střídání zástupců jednotlivých médií i odborníků, výběr kontroverzních i zapomínaných témat) a tematickou souvislost (relevanci odbornosti hostů vůči zvolenému tématu).