Rozpravy o českých médiích jsou pravidelné diskuse na aktuální nebo nadčasová témata z oblasti médií. Snaží se být prostorem pro mediální kritiku i mediální vzdělávání.
Jaká témata vybíráme

Věnujeme se moderním trendům, aktuálním kauzám, mainstreamovým i alternativním tématům. Témata vybíráme vždy s ohledem na aktuální vývoj v médiích. Když tedy v lednu 2015 zaútočili teroristé na redakci časopisu Charlie Hebdo, zaměřili jsme se na svobodu projevu a české karikaturisty (ke zhlédnutí zde).

Nebojíme se zařazovat témata kontroverzní (v lednu 2016 jsme se například věnovali vizi Syndikátu novinářů ČR, v dubnu 2015 vyváženosti zpravodajství České televize, v říjnu 2014 informační válce a propagandě) ani nadčasová, kterým se nevěnuje prostor jinde (např. mediální soudnictví v únoru 2016, datová žurnalistika v prosinci 2015, ženy a média v květnu 2015). Všechna videa z  Rozprav najdete v archivu na YouTube.