Rozpravy o českých médiích jsou pravidelné diskuse na aktuální nebo nadčasová témata z oblasti médií. Snaží se být prostorem pro mediální kritiku i mediální vzdělávání.
Jak se zapojit

Pokud chcete diskutovat s námi a našimi hosty, není nic jednoduššího než přijít osobně do budovy Fakulty sociálních věd UK, kde se Rozpravy každý měsíc konají. V případě, že budete chtít položit dotaz, moderátorka Vám předá slovo a dostanete do ruky mikrofon.

Dotazy ale mohou pokládat i ti, kteří to k nám na Smetanovo nábřeží mají daleko nebo kteří zrovna v den konání Rozprav nemohou dorazit. Před konáním Rozprav nebo i v jejich průběhu můžete poslat svůj dotaz na některého z hostů na e-mail rozpravyomediich@gmail.com. V průběhu diskuse Váš dotaz položíme.

Akci můžete vždy sledovat živě na YouTube, kde Rozpravy streamujeme. Na YouTube i na Facebooku, kde je ke každým Rozpravám vytvořena událost, můžete vkládat komentáře, klást dotazy, ohodnotit, jak se Vám probíhající diskuse líbí. 

Napadlo Vás zajímavé téma pro Rozpravy?

Napište nám ho na e-mail rozpravyomediich@gmail.com! Psát můžete náměty na témata, která se Vám zdají pro Rozpravy vhodná, či na hosty, které byste rádi při některých z budoucích Rozprav viděli diskutovat. V minulosti jsme se diváckými náměty inspirovali (naposledy např. v únoru i březnu 2016) a rádi v tom budeme pokračovat.